ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

(публічна оферта) 

 м. Київ

«01» серпня 2017 року

І.Товариство з обмеженою відповідальністю «Студія розвитку і творчості «Башмачки»,іменоване в подальшому «Студія» в особі директора Колесник Катерини Валентинівни, що діє на підставі модельного статуту, справжнім пропонує будь-якій особі укласти договір (публічну оферту), умови якого викладені нижче і є незмінними і однаковими для всіх клієнтів.
ІІ. Ця пропозиція про укладення договору (оферти) може бути прийнято (акцептована) шляхом оплати обраної послуги (послуг) на умовах, зазначених у цій оферті. Оплачуючи послуги за цим договором і підписуючи Інформаційний лист (Додаток №1 до даного договору) особа (іменоване далі “Клієнт”) приймає його умови і зобов’язується його виконувати.
ІІІ. Ця пропозиція діє без обмеження терміну дії і для необмеженого кола осіб з моменту його затвердження, про що свідчить підпис директора Студії. Умови цієї оферти можуть бути змінені Студією в односторонньому порядку шляхом затвердження нової редакції цієї оферти. Для клієнтів, раніше уклали цей договір, його умови зберігають силу до закінчення дії оплаченого абонемента, після чого Клієнт зобов’язаний прийняти нові умови оферти або повідомити Студію про припинення.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Студія надає консультаційно-інформаційні послуги з організації досугово-творчих і культурно-розважальних занять для дітей та дорослих (далі – “послуги”).
1.2. Вибір і оплата послуг здійснюється відповідно до затвердженого прайс-листом Студії. Прайс-лист розміщений в зведеному доступі на офіційному сайті Студії за адресою http://bashmachki.com.ua і на інформаційному стенді Студії по місцезнаходження Студії.

                                                  2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Студія зобов’язана:
2.1.1. Організувати і забезпечити належне виконання послуг, передбачених в розділі 1 цього договору.
2.2. Клієнт зобов’язаний:
2.2.1. Своєчасно внести плату за надані послуги.
2.2.2. Завчасно повідомляти про неможливість відвідувати заняття.
2.2.3. Дбайливо ставитися до майна Студії.
2.2.4. Шанобливо ставитися до педагогів, іншим працівникам Студії і іншим Клієнтам.
2.2.5. Дотримуватися діючих Правил Студії ( «Правила прийому та оплати» і «Правила відвідування Студії»). Правила Студії розміщені в зведеному доступі на офіційному сайті Студії за адресою http://bashmachki.com.ua і на інформаційному стенді Студії по місцезнаходження Студії, а також викладені в Додаток №2 і Додатку №3 до даного договору.

                                                      3. ДІЯ ДОГОВОРУ

3.1. Цей договір вступає в силу з моменту оплати Клієнтом обраної послуги та діє протягом оплаченого періоду.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Студія несе матеріальну відповідальність в рамках розміру оплати за послугу, що надається (послуги).
4.2. Клієнт несе матеріальну відповідальність за псування майна Студії.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов’язань, обумовлене обставинами, що виникли незалежно від волі і бажання сторін, які не можна передбачити або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, блокаду, ембарго, пожежі, стихійні лиха, протиправні дії третіх осіб і також рішення (дії) державних або місцевих органів.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Студії залишає за собою право не допустити на заняття з симптомами ГРВІ чи іншого інфекційного захворювання.
6.3 Термін дії абонемента обмежується виключно терміном зазначеного в самому абонементі. Відпрацювання пропущених занять не проводиться і повернення грошей за невикористані (пропущені), заняття; не повертається.
6.2 Студія не провадить діяльності в сфері освіти і відповідно не видає ніяких документів про завершення позашкільної освіти.[/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]

ТОВ «Студія розвитку і творчості« Башмачки »

Ідентифікаційний номер 39367508

Юридична адреса: 04210, Київ, вулиця Тимошенка, 18

р/с 26007052741672 в ПАО КБ «ПриватБанк» м. Київ, МФО 300711

e-mail: bashmachki.studio@gmail.com

сторінка в інтернеті: http://bashmachki.com.ua

адреса Студії: місто Київ, вулиця Маршала Тимошенко, 18.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

(публічна оферта) 

 м. Київ

«01» серпня 2017 року

Фізична особа підприємець Романик-Одегова Олександра Петрівна, а далі виконавець, пропонує будь-якій особі укласти договір (публічну оферту), умови якого викладені нижче і є незмінними і однаковими для всіх клієнтів.
ІІ. Ця пропозиція про укладення договору (оферти) може бути прийнято (акцептована) шляхом оплати обраної послуги (послуг) на умовах, зазначених у цій оферті. Оплачуючи послуги за цим договором і підписуючи Інформаційний лист (Додаток №1 до даного договору) особа (іменоване далі “Клієнт”) приймає його умови і зобов’язується його виконувати.
ІІІ. Ця пропозиція діє без обмеження терміну дії і для необмеженого кола осіб з моменту його затвердження, про що свідчить підпис директора Студії. Умови цієї оферти можуть бути змінені Студією в односторонньому порядку шляхом затвердження нової редакції цієї оферти. Для клієнтів, раніше уклали цей договір, його умови зберігають силу до закінчення дії оплаченого абонемента, після чого Клієнт зобов’язаний прийняти нові умови оферти або повідомити Студію про припинення.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Студія надає консультаційно-інформаційні послуги з організації досугово-творчих і культурно-розважальних занять для дітей та дорослих (далі – “послуги”).
1.2. Вибір і оплата послуг здійснюється відповідно до затвердженого прайс-листом Студії. Прайс-лист розміщений в зведеному доступі на офіційному сайті Студії за адресою http://bashmachki.com.ua і на інформаційному стенді Студії по місцезнаходження Студії.

   2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Студія зобов’язана:
2.1.1. Організувати і забезпечити належне виконання послуг, передбачених в розділі 1 цього договору.
2.2. Клієнт зобов’язаний:
2.2.1. Своєчасно внести плату за надані послуги.
2.2.2. Завчасно повідомляти про неможливість відвідувати заняття.
2.2.3. Дбайливо ставитися до майна Студії.
2.2.4. Шанобливо ставитися до педагогів, іншим працівникам Студії і іншим Клієнтам.
2.2.5. Дотримуватися діючих Правил Студії ( «Правила прийому та оплати» і «Правила відвідування Студії»). Правила Студії розміщені в зведеному доступі на офіційному сайті Студії за адресою http://bashmachki.com.ua і на інформаційному стенді Студії по місцезнаходження Студії, а також викладені в Додаток №2 і Додатку №3 до даного договору.

3. ДІЯ ДОГОВОРУ

3.1. Цей договір вступає в силу з моменту оплати Клієнтом обраної послуги та діє протягом оплаченого періоду.

 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Студія несе матеріальну відповідальність в рамках розміру оплати за послугу, що надається (послуги).
4.2. Клієнт несе матеріальну відповідальність за псування майна Студії.

      5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов’язань, обумовлене обставинами, що виникли незалежно від волі і бажання сторін, які не можна передбачити або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, блокаду, ембарго, пожежі, стихійні лиха, протиправні дії третіх осіб і також рішення (дії) державних або місцевих органів.

   6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Студії залишає за собою право не допустити на заняття з симптомами ГРВІ чи іншого інфекційного захворювання.
6.3 Термін дії абонемента обмежується виключно терміном зазначеного в самому абонементі. Відпрацювання пропущених занять не проводиться і повернення грошей за невикористані (пропущені), заняття; не повертається.
6.2 Студія не провадить діяльності в сфері освіти і відповідно не видає ніяких документів про завершення позашкільної освіти. [/ Vc_column_text]

ФОП Романик – Одегова А.П.

Идентификационный номер 3167220123

Юридический адрес: 04205, Киев, улица Тимошенко, 18

р/с 26004052604530 в ПАО КБ «ПриватБанк» г. Киев, МФО 300711

e-mail: info@bashmachki.com.ua

страничка в интернете: http://bashmachki.com.ua

адреса Студий: город Киев, улица Маршала Тимошенко, 18

Романык-Одегова А.П

СКАН КОПІЇ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ